tiistai 12. toukokuuta 2015

PK 6.5.2015

RAHULAN KOULUN  NEUVOTTELUKUNTA                  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015
PAIKKA:                  Rahulan koulu
AIKA:                       06.05.2015  klo 18.00
PAIKALLA:
                                  Juha Anttonen ,neuvottelukunnan puheenjohtaja
                                  Typy Reponen
                                  Katariina Vilen,asiantuntijajäsen
                                  Katja Lavikainen
                                  Sini Tuunainen
                                  Kati Heikkinen
                                  Eija Häkkinen, henkilökunnanedustaja
                                  Katja Hämäläinen,sihteeri
                                  Mikko Kankainen
                                  Satu Aalto,opettajajäsen


1§ KOKOUKSEN AVAUS
                                 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05
2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
                                 Kokous todettiin lailliseksi ja  päätösvaltaiseksi, kaikki kutsutut ovat paikalla.
3§ KOKOUKSEEN JÄRJESTÄYTYMINEN
                                  Puheenjohtaja Juha Anttonen, sihteeri Katja Hämäläinen ja                                 pöytäkirjan tarkastajina toimivat Kati Heikkinen ja Sini Tuunainen.                                                                                            
4§ KESÄN KORVALLA TAPAHTUMA 7.5
                                 Hyvin on ilmoittautuneita ko. tilaisuuteen. Ensimmäisestä vanhempainillasta,         kevään korvalla tapahtumasta on saatu hyvää palautetta.                                                                                              
                                                                                                                                                                             
5§ LUKUVUOSI 2014-2015 YHTEENVETO
                                 Kodin ja koulun yhteistyö on onnistunut tänä vuonna erittäin hyvin.                      Vanhempainiltoja on järjestetty tänä vuonna yhteensä neljä.
                                 Neuvottelukunta on toiminut ahkerasti.                                                                                   -Pikavuoropysäkki aloite on lähetetty                                                                                                    Ely-keskuksen kirjaamoon käsiteltäväksi
                                 -Neuvottelukunta oli aktiivisena vastustamasssa koulun lakkautusta mm.              laatimalla lausunnon asiasta

6§ MUUT ASIAT
                                 1. Keskustelimme Katariinan tilalle tulevan opettajan valinnasta.                                                            Neuvottelukunta olisi halukas osallistumaan haku prosessiin, jos se on
                                 mahdollista.                                                                                                       
                                


Listasimme ominaisuuksia joita toivoisimme virkaan valittavalla opettajalla olevan


- aktiivinen
- uskaltaa olla vajavainen
- uskaltaa pyytää apua
- ajan hermolla oleva
- maalaisjärkinen
- helposti lähestyttävä
- yhteistyöhaluinen huoltajien ja sidosryhmien kanssa
- kiinnostunut koulun ja kylän kehittämisestä
- luova
- haluaa kehittää ja kehittyä
- tarvittaessa jämäkkä
-kiinnostunut erityis oppilaiden kanssa työskentelystä ja heidän erityistarpeista

2. Katariina kertoi kevätretki suunnitelmista 27.5. Retki kohteena on Lappeenranta. Tarkempi aikataulu selviää myöhemmin.

3. Katariina kiitteli neuvottelukuntaa kuluneesta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä.

7§ SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään syksyllä 2015. Juha ilmoittaa ajankohdan lähempänä.
8§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
                                 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50                                                        


ALLEKIRJOITUKSET
                                 Neuvottelukunnan puheenjohtaja
                                 Juha Anttonen
                                 ____________________________________

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU

                                 Sini Tuunainen
                                 ____________________________________

                                 Kati Heikkinen

                                 ____________________________________

keskiviikko 6. toukokuuta 2015

Toiveita

RAHULAN KOULUN NEUVOTTELUKUNNAN TOIVEITA UUTTA OPETTAJAA VALITTAESSA
6.5.2015

Rahulan koulun neuvottelukunta osallistuu mielellään hakuprosessiin, jos se on jotenkin mahdollista.
Toivottuja ominaisuuksia:
- aktiivinen
- uskaltaa olla vajavainen
- uskaltaa pyytää apua
- ajan hermolla oleva
- maalaisjärkinen
- helposti lähestyttävä
- yhteistyöhaluinen huoltajien ja sidosryhmien kanssa
- kiinnostunut koulun ja kylän kehittämisestä
- luova
- haluaa kehittää ja kehittyä
- tarvittaessa jämäkkä
- kiinnostunut  erityisoppilaiden kanssa työskentelystä ja heidän erityistarpeista

Rahulan koulun neuvottelukunta
maanantai 20. huhtikuuta 2015

Rahulan koulun neuvottelukunta
Paikka: Rahulan koulu
Aika: ke 6.5.2015 klo 18.00

Esityslista

1§                        Kokouksen avaus

2§                        Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3§                        Kokouksen työjärjestys
                             -esityslistan hyväksyminen
                             -kokousvirkailijoiden valinta
                             -pöytäkirjan tarkastajien valinta

4§                        Kesän korvalla tapahtuma 7.5

5§                        Lukuvuosi 2014-2015 yhteenveto

6§                        Muut asiat

7§                        Seuraava kokous

8§                        Kokouksen päättäminen


maanantai 2. maaliskuuta 2015

ALOITE

Rahulassa halutaan parantaa liikenneyhteyksiä

Mikkelin Rahulassa toimii aktiivinen taajamakoulu ja tiivis kyläyhteisö.  Rahulassa  5-tien, Kokkosenlahden tien  ja Rahulantien risteyksen tuntumassa on tällä hetkellä vain vakiovuoropysäkki. Tähän asiaan toivoisimme muutosta pikavuoropysäkiksi.  Pikavuoropysäkin tarve korostuu erityisesti iltapäivisin, jolloin viimeinen vakiovuoro Mikkelistä Rahulaan lähtee kaupungista jo klo 16.20, tämän jälkeen Rahulan ohi kulkee vain pikavuoroja. Koulupäivät Rahulassa päättyvät klo 13.30 ja ensimmäinen bussi kaupunkiin päin kulkee Rahulan ohi n. klo 15.30. Tämä rajoittaa merkittävästi koululta kaupunkiin kulkua, niin harrastusten kuin työmatkojenkin osalta.
Lähimmät pikavuoropysäkit ovat Visulahdessa (6,6 km päässä) sekä Koskentaipaleessa (6,4 km päässä), joten Rahulan asukkaille niistä ei ole hyötyä.  Ely-keskuksen tavoitteena on hyvällä  pysäkkisuunnittelulla lisätä linja-autoliikenteen houkuttelevuutta. Taloudellisesti pikavuoropysäkin perustaminen ei tulisi kalliiksi, kun vakiovuoropysäkit ovat jo olemassa.  Näin pysäkkijärjestelyt olisivat turvallisia ja liikenteellisesti sujuvia, koska käytettäisiin jo olemassa olevia rakenteita, eikä erikseen tulisi kunnossapitokustannuksiakaan.
Rahulan olemassa olevaa pysäkkiä pidetään valtakunnallisestikin tärkeänä pysäkkinä. Muun muassa Matkapoikien verkosto on huomioinut Rahulan keskuksena, jossa kannattaa pysähtyä ja ottaa kyytiin matkustavia asiakkaita. Pikavuoropysäkin saaminen vilkastuttaisi edelleen liikkumista ja mahdollistaisi joukkoliikennevälineiden käytön niin vakio- kuin pikavuorojenkin osalta.
Koska risteykseen on olemassa vahvistettu korjaussuunnitelma, täydentäisi pikavuoropysäkki liikennejärjestelyjen toimivuutta.  Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa ennen valtatien 5 parantamista uudessa maastokäytävässä välillä Visulahti -Nuutilanmäki .

Juha Anttonen                                                                                      Aki Hyötyläinen
puheenjohtaja                                                                                      puheenjohtaja
Rahulan koulun neuvottelukunta                    Vanhempainyhdistys ITU ry.

Antti Kajakoski                                                         Marjukka Lautiainen
puheenjohtaja                                                                                      puheenjohtaja
Rahulan kylätoimikunta/Nons ry                      Rahulan seudun maa- ja kotitalousseura

Katariina Vilén
rehtori
Rahulan kouluRAHULAN KOULUN  NEUVOTTELUKUNTA                  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015
PAIKKA:                 Rahulan koulu
AIKA:                      18.02.2015  klo 18.00
PAIKALLA:
                                  Juha Anttonen, neuvottelukunnan puheenjohtaja
                                  Typy Reponen
                                  Katariina Vilen, asiantuntijajäsen
                                  Katja Lavikainen
                                  Aki Hyötyläinen, varajäsen
                                  Kati Heikkinen
                                  Eija Häkkinen, henkilökunnanedustaja
                                  Katja Hämäläinen, sihteeri
                                  Mikko Kankainen
                                  Satu Aalto, opettajajäsen


1§ KOKOUKSEN AVAUS
                                 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05
2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
                                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kaikki kutsutut ovat paikalla.
3§ KOKOUKSEEN JÄRJESTÄYTYMINEN
                                  Puheenjohtajana jatkaa Juha Anttonen, sihteerinä Katja Hämäläinen ja         pöytäkirjan tarkastajina Kati Heikkinen ja Typy Reponen.                                                                                                     
4§ KEVÄÄN VANHEMPAINILTA
                                 Suunnittelimme vanhempainiltaa keväälle. Päätimme pitää kaksi erilaista iltaa.                 Toinen ilta olisi luento, jonka pitää konsultoiva erityisluokanopettaja  Anu   Kokkonen.Sen                      ajankohta selviää myöhemmin, Anun aikataulun mukaisesti. Tilaisuudessa                                                                  arvotaan elokuvalippu paketti osallistujien kesken.
                                 Toisen illan teema on ”Kesän korvalla” ja se pidetään 7.5. Opettajat pitävät pienimuotoisen yhteenvedon oman luokkansa vanhempien kanssa ja sen                                                                 jälkeen ovat tavattavissa henkilökohtaisesti. Samalla muut vanhemmat voivat                                                    nauttia kahvista ja jäätelöbaarin antimista, sekä keskustella toistensa kanssa.                                                                Tilaisuuksiin järjestetään lapsiparkki tarvittaessa.                                                                                                 
                                                                                                                                                                             
5§ MUUT ASIAT
                                 Käsittelimme pikavuoropysäkki aloitetta, jonka Sini oli valmistellut. Päätimme                laittaa asiasta kirjoituksen myös Länsi-Savo lehteen. Aloite lähetettiin yhdessä                                         Norolan Nuorisoseuran, Rahulan seudun maa-ja kotitalousseuran ja ITU:n                                                   kanssa Pohjois-Savon ELY-keskukseen.
                                 Seuraava kokous 7.5 2015 klo 17.00 yhdessä ITU:n kanssa.

6§KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
                                 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05                                                     


ALLEKIRJOITUKSET
Neuvottelukunnan puheenjohtaja
Juha Anttonen          ____________________________________

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU

Typy Reponen          ____________________________________


Kati Heikkinen         ____________________________________

maanantai 29. syyskuuta 2014

RAHULAN KOULUN  NEUVOTTELUKUNTA                  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014
PAIKKA:                  Rahulan koulu
AIKA:                       24.9.2014  klo 18.00-22.40
PAIKALLA:
                                  Juha Anttonen ,neuvottelukunnan puheenjohtaja
                                  Typy Reponen
                                  Katariina Vilen,asiantuntijajäsen
                                  Annukka Kiiskinen,varajäsen
                                  Sini Tuunainen
                                  Kati Heikkinen
                                  Eija Häkkinen, henkilökunnanedusaja
                                  Katja Hämäläinen,sihteeri
                                  Mikko Kankainen
                                  Satu Aalto,opettajajäsen

KOKOUKSEEN KUTSUTUT VIERAAT:
                                   Aki Hyötyläinen, ITU ry:n puhenjohtaja
                                  Jari toivonen, ITU ry:n jäsen

1§ KOKOUKSEN AVAUS
                                 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10
2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
                                 Kokous todettiin lailliseksi ja  päätösvaltaiseksi, kaikki kutsutut ovat paikalla.
3§ KÄSITELTÄVÄ ASIA RAHULAN KOULUN LAKKAUTUS UHKA
                                 Alustukseksi katsoimme uutispätkän Etelä-Savon uutisista, jossa Aki                   Hyötyläistä haastateltiin 23.9.2014. Päätimme tehdä lausunnon kasvatus-ja                                                            opetuslautakunnalle. Lautakunnan kokous,jossa asiaa käsitellään on 25.9.2014                                                                   klo17. Joten lausunto valmisteltiin  samantien. Avoimella keskustelulla                                                                                    käsittelimme asiaa ja kirjasimme mieliämme askarruttavat asiat lautakunnan                                                                          tiedoksi.Lähetimme lausuntomme vielä samana iltana  asianosaisille.
4§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
                                 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.40.

ALLEKIRJOITUKSET
Neuvottelukunnan puheenjohtaja
Juha Anttonen            ____________________________________

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU

Sini Tuunainen            ____________________________________


Kati Heikkinen           ____________________________________
RAHULAN KOULUN  NEUVOTTELUKUNTA                  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014
PAIKKA:                  Rahulan koulu
AIKA:                       24.9.2014  klo 18.00-22.40
PAIKALLA:
                                  Juha Anttonen ,neuvottelukunnan puheenjohtaja
                                  Typy Reponen
                                  Katariina Vilen,asiantuntijajäsen
                                  Annukka Kiiskinen,varajäsen
                                  Sini Tuunainen
                                  Kati Heikkinen
                                  Eija Häkkinen, henkilökunnanedusaja
                                  Katja Hämäläinen,sihteeri
                                  Mikko Kankainen
                                  Satu Aalto,opettajajäsen

KOKOUKSEEN KUTSUTUT VIERAAT:
                                   Aki Hyötyläinen, ITU ry:n puhenjohtaja
                                  Jari toivonen, ITU ry:n jäsen

1§ KOKOUKSEN AVAUS
                                 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10
2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
                                 Kokous todettiin lailliseksi ja  päätösvaltaiseksi, kaikki kutsutut ovat paikalla.
3§ KÄSITELTÄVÄ ASIA RAHULAN KOULUN LAKKAUTUS UHKA
                                 Alustukseksi katsoimme uutispätkän Etelä-Savon uutisista, jossa Aki                   Hyötyläistä haastateltiin 23.9.2014. Päätimme tehdä lausunnon kasvatus-ja                                                            opetuslautakunnalle. Lautakunnan kokous,jossa asiaa käsitellään on 25.9.2014                                                                   klo17. Joten lausunto valmisteltiin  samantien. Avoimella keskustelulla                                                                                    käsittelimme asiaa ja kirjasimme mieliämme askarruttavat asiat lautakunnan                                                                          tiedoksi.Lähetimme lausuntomme vielä samana iltana  asianosaisille.
4§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
                                 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.40.

ALLEKIRJOITUKSET
Neuvottelukunnan puheenjohtaja
Juha Anttonen            ____________________________________

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU

Sini Tuunainen            ____________________________________


Kati Heikkinen           ____________________________________